Disclaimer

De zonneshop website

De inhoud van www.dezonneshop.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel De Zonneshop tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt De Zonneshop expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

De Zonneshop garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speleo Nederland is het niet toegestaan links naar sites van Speleo Nederland aan te bieden met uitzondering van erkende organisatie onderdelen die een eigen site onderhouden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De Zonneshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriƫle of gevolgschade, ongeacht of De Zonneshop op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan De Zonneshop of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de directie van De Zonneshop. Toepasselijk recht Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

WIJZIGINGEN

De Zonneshop behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

KOPIEREN

De inhoud van deze internetsite mag nooit zonder toestemming gekopieerd of gebruikt worden. Indien er toestemming verleent word zal De Zonneshop altijd een bronvermelding vragen.