ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS

Artikel 1: Bij de onderstaande genoemde punten is het niet toegestaan om gebruik te maken van de zonnebanken in Zonnestudio De Zonneshop

Indien u een leeftijd van beneden de 18 jaar heeft;
Indien u huidtype 1 heeft, u zeer gevoelig bent voor zonnestralen, u zonnebrand vertoont, lijdt aan huidkanker of aan een huidaandoening die tot kanker kan leiden.
Overmatig en onverantwoordelijk gebruik maakt van de zonnebank. Dit kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker.
Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens de blootstelling aan UV-stralen kan oogbeschadiging veroorzaken.
Bepaalde medicijnen en/ of cosmetica kunnen overgevoelige reacties veroorzaken.

Artikel 2: Voordat u gaat zonnen vraagt Zonnestudio De Zonneshop u de volgende voorzorgen in acht te nemen:

U dient zich zorgvuldig te ontdoen van make-up. Zonnestudio De Zonneshop stelt hiervoor producten beschikbaar;
U dient sieraden en parfum van u af te halen;
U dient een beschermende bril te dragen. Zonnestudio De Zonneshop stelt deze beschikbaar en is bij de balie;
U dient het advies van een arts in te winnen alvorens u gebruik maakt van de zonnebank indien u aan een huidziekte lijdt of medicatie voor geschreven heeft gekregen van een arts;
U dient de tijd van uw eerste zonnebanksessie te beperken, om te zien hoe uw huid gereageerd. Er dient minstens 48 uur tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie te zitten en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen.

Artikel 3: Wijziging van tarieven, acties en algemene voorwaarden
Zonnestudio De Zonneshop houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en de algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid
Het gebruik maken van de faciliteiten van Zonnestudio De Zonneshop is geheel voor eigen risico. Zonnestudio De Zonneshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant. Daarnaast aanvaardt Zonnestudio De Zonneshop geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant. Wel biedt Zonnestudio De Zonneshop voldoende opbergruimte in de zonnecabines aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zo veel als mogelijk te beperken.

Zonnestudio De Zonneshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Zonnestudio De Zonneshop.

De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Zonnestudio De Zonneshop, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de klant is te wijten.

Artikel 5: Huisregels
De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Zonnestudio De Zonneshop en hiernaar te handelen. Door het betreden van de ruimte van zonnebanken verklaart de klant de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Zonnestudio De Zonneshop is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die het pand betreedt bij Zonnestudio De Zonneshop. De algemene voorwaarden en huisregels van Zonnestudio De Zonneshop staan op de website en zijn tevens te allen tijde bij de balie op te vragen.

Artikel 6 : Veiligheid
Over de veiligheidsvoorschriften, gedrag, apparatuur en faciliteiten wordt informatie gegeven tijdens de intake door een medewerkster. Daarna kan pas de zonnecabine betreed worden. De Overheid verplicht iedere nieuwe klant hieraan mee te werken. Ongeacht of je vaker onder de zonnebank bent geweest. Iedere klant moet minimaal 18 jaar oud zijn.

Huisregels

In en om het pand gelden regels, u vindt deze op diverse plaatsen in het pand. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels.

De medewerker(s) van Zonnestudio De Zonneshop behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging van een klant zonder opgaaf van reden.
Ieder klant van Zonnestudio De Zonneshop onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement en dient zich bij binnenkomst altijd te melden bij de receptie.
Zonnestudio De Zonneshop is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van klanten.
Het zonnen geschied op eigen risico.
In vakantieperioden kan er aangepaste openingstijden gelden.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Het is niet toegestaan om meegebrachte consumpties binnen het pand van Zonnestudio De Zonneshop te nuttigen.
Zonder schriftelijke toestemming van de directie dan wel de medewerker is het maken van foto’s of films in en om het pand en/of enige vorm van negatieve publicatie ten strengste verboden.
Ieder klant is verplicht onrechtmatigheden te melden aan de receptie.
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directie.